O firmie

AKRO-TECH Ośrodek Wspierania Przemysłu 
Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem produktów KRAUSE w województwie zachodniopomorskim. Dostarczamy drabiny do zastosowań specjalnych, drabiny regałowe, drabiny mocowane na stałe, pomosty, schody, rusztowania jezdne, rusztowania fasadowe, konstrukcje specjalne dla przemysłu zapewniając ciągłość dostaw, stabilność cen i ciągłe wsparcie inżynierów -praktyków.


O czym warto pamiętać przed zakupem

 • Decyzję należy podjąć po spokojnym zastanowieniu i przeglądzie asortymentu.
 • Materiały wysokiej jakości użyte do produkcji podłużnic, szczebli, stopni itp. decydują o jakości drabiny i długim okresie jej użytkowania.
 • Należy sprawdzić, zgodnie z jakimi normami została drabina wyprodukowana, czy ma znaczek TÜV/GS, jak długi jest okres gwarancji.
 • Generalnie rozróżnia się:
  • Drabiny ze szczeblami, których najpopularniejsze rodzaje to
   • Jednoczęściowe drabiny przystawne
 • Dwu- i trzyczęściowe drabiny rozsuwane i rozsuwane linką ( jako drabiny przystawne)
 • Dwuczęściowe drabiny rozstawno-przystawne ( jako drabiny przystawne i wolnostojące)
 • Trzyczęściowe drabiny wielofunkcyjne ( jako drabiny przystawne lub wolnostojące)
 • Trzyczęściowe drabiny wielofunkcyjne z możliwością ustawienia na schodach
 • Drabiny przegubowe różnych rodzajów
 • Drabiny teleskopowe różnych rodzajów
  • Drabiny ze stopniami, których najpopularniejsze rodzaje to
   • Różnego typu drabiny wolnostojące z możliwością wchodzenia z jednej strony
 • Drabiny dwustronne
 • Drabiny przystawne
  • Drabin nie należy używać do każdego rodzaju prac na wysokości. Przy pracach wielkopowierzchniowych, na dachach, fasadach lub sufitach najbezpieczniejsze i najefektywniejsze są drabiny z podestem
 • Rusztowania jezdne
 • Rusztowania fasadowe
 • Należy sprawdzić następujące punkty:
  • W jakim celu drabina będzie użytkowana
 • Jak długo będzie się na niej stać / pracować
 • Jaka maksymalna wysokość ma zostać osiągnięta
 • Na jakim podłożu będą prowadzone prace
 • Czy jest wystarczająco dużo miejsca do przechowania drabiny
 • Czy potrzebne będą akcesoria

Firma Akro-Tech jako autoryzowany dystrybutor  KRAUSE zapewnia Państwu:

  • Wyposażenie i osprzęt roboczy spełniający zalecenia i wymagania przepisów BHP oraz aktualnie obowiązujących norm.
  • Arkusze kontrolne i naklejki kontrolne, potwierdzające wykonanie wymaganych kontroli (arkusze i naklejki kontrolne na stronie 117).
  • Możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników w zakresie asortymentu naszej firmy, zapoznania z podstawowymi informacjami danego produktu.
  • Możliwość uzyskania materiałów reklamowych oraz wszelkich instrukcji montażu i użytkowania naszych wyrobów.
  • Każdy wyrób naszej firmy posiada Deklaracje Zgodności z aktualnie obowiązującymi normami.